Ondernemers.team 

Wij geloven dat (top)sporters een positieve invloed hebben op economie, innovatie, gezondheid en sociale cohesie. Het levert Nederland en in dit geval specifiek de Regio Zwolle veel op. Daarom helpen wij (top)sporters uit de Regio Zwolle hun ambities waar te maken en een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Wij ondersteunen (top)sporters en initiatieven die dit willen uitdragen en het belang inzien van een sterke sociaal economische regio.


Ontstaan

Tijdens Sportgala Zwolle op 31 januari 2015 stond het dames volleybalteam van VC Zwolle net niet op het hoogste schavot als het gaat om de sportploeg van het jaar. Het Vrouwenteam had een indrukwekkende reeks van drie kampioenschappen achter de rug. Door het wegvallen van de hoofdsponsor zou het team niet meer op het hoogste niveau kunnen spelen. Een aantal ondernemers, vanuit MKB Regio Zwolle, hebben het idee opgevat om (top)sport te gebruiken als bindmiddel voor de Regio Zwolle. Ideeën zijn uitgewerkt en het Ondernemersteam Regio Zwolle is in september 2015 opgericht als platform voor groei, verbinding en vitaliteit.


Wat doen we

Wij initiëren en ondersteunen activiteiten die bijdragen aan Groei, verbinding en vitaliteit van de Regio Zwolle. Dit vertaalt zich in de volgende werkzaamheden;

Groei
Groei om ambities waar te maken. Het Ondernemers.team stimuleert groei van; talent, ondernemers, netwerken, prestaties en sociale cohesie en hiermee groei van de regio. Dit bereiken wij door een organisatorische en/of financiële bijdrage te leveren aan initiatieven die zich hiervoor inzetten.

Verbinding
Door de (top)sporters actief in de regio in te zetten verhogen we niet alleen de naamsbekendheid van de regio maar ook de solidariteit en (sport)participatie. Dit bereiken wij door een organisatorische en/of financiële bijdrage te leveren aan (top)sporters of topsportteams die dit uitdragen.

Vitaliteit
Gezonde en fitte mensen dragen bij aan een sterke regio. Ondernemers.team zet zich in voor een vitale regio, waarbij de (top)sporters als ambassadeurs worden ingezet om de regio in beweging te krijgen. Dit bereiken wij door een organisatorische en/of financiële bijdrage te leveren aan (top)sporters of topsportteams en initiatieven die zich hiervoor inzetten.


Regio Zwolle Volleybal

De dames van Regio Zwolle Volleybal hebben de primeur en zijn het eerste topsportteam van en voor Regio Zwolle. Het Ondernemers.team heeft deze transitie financieel en organisatorisch mogelijk gemaakt. Met een nieuwe stichting en een groep betrokken ondernemers is een ambitieus plan opgezet.

 

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten! Het Ondernemers.team ondersteunt Jeugdsportfonds Zwolle. Een van de pijlers is om de regionale jeugd intensief te betrekken bij de initiatieven.

 

ANBI Status

Ondernemers.team is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI. Deze status wordt door de overheid toegekend. Als je dan een schenking doet aan het Ondernemers.team, mag je deze dankzij de ANBI-status onder voorwaarden als aftrekpost aanmerken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De overheid stelt daar als eis tegenover dat wij openheid van zaken geven. Voor meer informatie over onze stichting en onze baten en lasten verwijzen we je naar ons Beleidsplan Ondernemers.team en ons financieel jaarverslag.

MEMBERS

Benieuwd welke ondernemers met een hart voor de (top)sport en Regio Zwolle zijn aangesloten? In het onderstaande overzicht vind je alle members van Ondernemers.team Regio Zwolle.

Updates